Bog

Nørrebros indvandringshistorie 1885-2010

Af (
2015
)

Anmeldelse

Nørrebros indvandringshistorie 1885-2010 af Garbi Schmidt

At indvandrere også tidligere var en del af Danmarks historie og har været med til at præge vores land fremgår af denne doktorafhandling om en bydels indvandringshistorie gennem 125 år.

Professor Garbi Schmidts afhandling bygger på en meget grundig research, uden at det er gået ud over læsbarheden, og den er et væsentligt bidrag til at forstå dansk migrationshistorie. Hun nuancerer billedet af Nørrebro, og den røde tråd i afhandlingen er mangfoldighed både mht. etnicitet, men også social status. Bogen går kronologisk frem og belyser, hvordan forskellige grupper af indvandrere har domineret i perioden, mere eller mindre synlige og mere eller mindre problematiserede. Lige fra de svenske indvandrere og russisk-jødiske flygtninge over tyske krigsflygtninge og tyrkiske og pakistanske gæstearbejdere til nutidens brogede Nørrebro, hvor kultur og religion spiller en stor rolle. Hun viser hvilket præg, de har sat på byrummet, hvordan de er blevet opfattet, og hvordan den overordnede, politiske håndtering af indvandringen har været.

Man skal ikke lade sig afskrække af, at det er en doktorafhandling med mange referencer til speciallitteratur. Bortset fra første kapitel, der redegør for metode og teori, er afhandlingen ikke præget af et tungt, akademisk sprog, og indholdet er af interesse for andre end fagfolk.

Bogen har et bredere sigte end blot at beskrive indvandringen til Nørrebro. Forfatteren giver et meget levende billede af dagliglivet i perioden, fint belyst ved mange erindringsuddrag for den ældre periode og ved interviews med nuværende eller tidligere beboere. Nørrebro fremstilles som et byrum i stadig bevægelse, en bydel der langt hen ad vejen har været god til at absorbere forskelligheder. Hun er skeptisk over for et alt for snævert perspektiv på sammenhængskraft og idéen om en fælles identitet som bærende for en frugtbar social interaktion.

Hun lægger dog ikke skjul på, at det 21. århundrede byder på særligt store udfordringer. Bandekrige skaber utryghed, og indvandrernes religion er blevet meget synlig, men bydelen er stadig attraktiv for ressourcestærke personer.

Afhandlingen slutter med perioden 2000 til 2010, men siden da er udviklingen som bekendt eskaleret. Flygtningestrømmen i dag er enorm og lægger et stort pres på de europæiske lande, som pt. slet ikke er i stand til at håndtere den, og vi har på ingen måde set enden på problemet. Det stiller store krav til politikerne om at finde en internationalt holdbar løsning.

Særdeles aktuel læsning.

Originally published by Jytte Kjær Schou, Litteratursiden.

Bogdetaljer

Forlag
Museum Tusculanum
Faustnummer
51938941
ISBN
9788763543385
Antal sider
491

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer